Oferta

Prawo pracy

Dzięki dużemu doświadczeniu i zdobytej wiedzy w dziedzinie prawa pracy pomagamy klientom rozwiązać problemy i wyjaśnić wątpliwości prawne, przy uwzględnieniu aktualnych przepisów prawa.

Pracodawcy mogą liczyć na pomoc naszej Kancelarii w przypadku sporów dotyczących wynagrodzenia, przestrzegania klauzuli o zakazie konkurencji czy reprezentowania podczas spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi i wypłatą odpraw. Zajmujemy się również prowadzeniem spraw dotyczących roszczeń pracowników o odszkodowania za wypadki przy pracy.

Oferujemy również usługi:

  • przygotowywania umów, opracowywania dokumentacji związanej ze zmianą lub rozwiązaniem umowy;
  • prowadzenia spraw o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa w trakcie trwania stosunku pracy przez pracowników firm;
  • opracowywania dokumentacji/ umów/ regulaminów np. bezpieczeństwo informacji, zakaz konkurencji, zachowaniu poufności.

Skontaktuj się z adwokatem

Oferujemy pomoc prawną oraz stałą obsługę przedsiębiorstw i osób fizycznych. Zapewniamy rzetelną współpracę, opartą na zaufaniu i poufności przekazywanych informacji. Powierz prawne sprawy w ręce doświadczonej Kancelarii Adwokackej!