Oferta

Prawo budowlane

Powierzając nam swoją sprawę dotyczącą planowanej inwestycji czy prowadzenia sporu z zakresu prawa budowlanego, możesz liczyć na pomoc rzetelnego i doświadczonego adwokata zajmującego się prawem budowlanym. Dziedzina ta obejmuje w szczególności sprawy dotyczące projektowania, budowy, utrzymania obiektów czy też ich rozbiórki. Prawo budowlane określa też zasady działania nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno-budowlanej. Przedsiębiorcy szukający profesjonalnej pomocy prawnej dotyczącej prawa budowlanego mogą kierować swoje zapytania do naszej Kancelarii, z gwarancją należytego i sumiennego podjęcia się problematycznego tematu.

Naszych klientów wspieramy w zakresie:

  • negocjowania kontraktów budowlanych,
  • prowadzenia sporów oraz negocjowania przedsądowych roszczeń z tytułu dochodzenia kar umownych i roszczeń wynikających z nienależytego wykonania zawartej umowy robót budowlanych.

Skontaktuj się z adwokatem

Oferujemy pomoc prawną oraz stałą obsługę przedsiębiorstw i osób fizycznych. Zapewniamy rzetelną współpracę, opartą na zaufaniu i poufności przekazywanych informacji. Powierz prawne sprawy w ręce doświadczonej Kancelarii Adwokackej!